Gờ Cafe – 31/41 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q. Tân Bình