Các vị trí

Gờ cafe

Tuyển dụng

1. Pha chế

 • Yêu cầu
       - Nam, nữ từ 17-26, ngoại hình ưa nhìn.
       - Vui vẻ, năng động, siêng năng, có trách nhiệm,...
       - Có kinh nghiệm là pha chế quán cà phê từ 6 tháng.
       - Có xe máy để thuận tiện di chuyển các chi nhánh,...
 • Mô tả công việc: 
       - Pha chế thức uống.
       - Quản lý tiền nong cơ bản.
       - Chịu trách nhiệm quán trong ca làm việc.
 • Ca làm việc: 
       Full-time        - Sáng trưa: 6:00-17:00
                             - Trưa tối: 12:00-23:00
       Part-time       - Sáng: 6:00-12:00                       
                             - Trưa: 12:00-17:00                          
                             - Tối: 17:00- 23:00
 • Lương: 18.000/h+ phụ cấp từ 300.000-1.200.000+ thưởng đạt chỉ tiêu.
 • Địa điểm làm việc:  16 chi nhánh Gờ cafe. Các bạn được ưu tiên sắp các chi nhánh thuận tiện (tùy tình hình nhân sự của công ty).
 • Xem danh sách chi nhánh tại: http://go-cafe.com/danh-sach-chi-nhanh/
 • Đăng kí: http://bit.ly/2rEJqc7

2. Phục vụ

 • Yêu cầu
       - Nam, nữ từ 17-26, ngoại hình ưa nhìn.
       - Vui vẻ, năng động, siêng năng, có trách nhiệm,...
       - Có xe máy để thuận tiện di chuyển các chi nhánh,...
 • Mô tả công việc: Nhận order, phục vụ, lau dọn vệ sinh,...
 • Ca làm việc: 
      Full-time        - Sáng trưa: 6:00-17:00
                             - Trưa tối: 12:00-23:00
       Part-time       - Sáng: 6:00-12:00                       
                             - Trưa: 12:00-17:00                          
                             - Tối: 17:00- 23:00
 • Lương: 15.000/h+ phụ cấp + thưởng đạt chỉ tiêu.
 • Địa điểm làm việc: 16 chi nhánh Gờ cafe. Các bạn được ưu tiên sắp các chi nhánh thuận tiện (tùy tình hình nhân sự của công ty).
 • Xem danh sách chi nhánh tại: http://go-cafe.com/danh-sach-chi-nhanh/
 • Đăng ký: http://bit.ly/2rEJqc7

3. Bảo vệ

 • Yêu cầu
       - Nam từ 18 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
       - Vui vẻ, siêng năng, cẩn thận, làm việc có trách nhiệm,...
       - Có xe máy để thuận tiện di chuyển các chi nhánh,...
 • Mô tả công việc: Dắt xe, trông xe cho khách.
 • Ca làm việc: 
       Full-time      - Sáng trưa: 7:00-17:00               

                                  - Trưa tối: 12:00- 23:00
              Part-time     - Sáng: 6:00-12:00                       
                                  - Trưa: 12:00-17:00                           
                                  - Tối: 17:00- 23:00                  
- Sáng trưa: 7:00- 14:00