Tìm hiểu mô hình

Gờ cafe

Tìm hiểu mô hình

Hiện tại Gờ cafe chưa có triển khai hình thức nhượng quyền. Dự kiến đầu năm 2019 sẽ triển khai.

Mọi thông tin vui lòng cập nhật tại website của Gờ cafe.

 

 

Dữ liệu đang được cập nhật...